FERPONT SRL este o companie recent lansată le piața Republicii Moldova, care activează în Zona Economică Liberă Bălți, subdiviziunea Strășeni, fondatorii căreia au în spate o experiență în domeniul fasonării oțelului de peste 30 ani în Italia. FERPONT SRL oferă un produs finit de înaltă calitate, fabricat cu ajutorul utilajelor performante iar muncitorii calificați au trecut cursuri de perfecționare și calificare în Italia. Întreaga linie de producție este complet automatizată, permițând etichetarea electronică a fiecărei comenzi. Eticheta conține toate referințele produsului, marca otelului, tipul elementului, data prelucrării, denumirea companiei, diametrul utilizat, lungimea și greutatea.

Etichetarea permite controlul riguros al producției și mărește viteza de execuție, de asemenea este posibilă urmărea în timp real a etapelor de comandă, de la lansare și execuție, până la livrarea pe șantier.

Colaborăm cu furnizori de materie primă selecționați, capabili să ne furnizeze materiale de înaltă calitate. Relația consolidată cu aceștia ne permite să livrăm clienților în timp util, produse și servicii personalizate pentru fiecare proiect în parte, indiferent de complexitatea acestuia. Colaborarea directă cu producătorul materiei prime sau cu reprezentantul oficial al acestuia, ne permite urmărirea strictă a trasabilității materialului, de la ieșirea lui din fabrică, până la înglobarea în beton. Procesele noastre de producție se desfășoară respectând standardele de produs, sistemul de management al calității și cele mai înalte criterii de performanță. Produsele finite au trecut testările de laborator și sunt certificate de organismul de certificare CertMatCom. Produsele la ieșirea din fabrică către cumpărător sunt însoțite de factură, certificat de conformitate, certificat de calitate.